AKTUALNOŚCI

Ewolucja odmian soi w Polsce

2020-05-15

Prekursorem w badaniach nad soją był dr Antoni Sempołowski - profesor Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie koło Poznania. Testował kilkanaście odmian chińskich, które jednak nie dojrzały w polskich warunkach. W latach 1893-99 Jan Owsiński wyhodował i uprawiał na Podolu dwie odmiany: Podolska Wczesna Czarna oraz Podolska Wczesna Brunatna bez zadowalającego efektu. Również podjęte starania wyselekcjonowania polskich odmian oraz uprawy tej rośliny w okresie międzywojennym i po II wojnie nie przyniosły sukcesu. Dlaczego? Na przyczyny wskazano: zbyt długi okres wegetacji oraz niski potencjał plonowania wyhodowanych w tym okresie odmian.

 

Dopiero doświadczalnictwo hodowlane zapoczątkowane w latach 70-tych doprowadziło do wytworzenia odmian, których wczesność, plenność oraz przystosowanie do mechanicznej uprawy moment zwrotny w testach. Przełomem w hodowli soi było wyselekcjonowanie przez zespół prof. Jerzego Szyrmera odmiany Progres (zarejestrowana w KR w 1981 roku). Odmiana dojrzewała w polskich warunkach, jednak nisko plonowała.

 

Kolejne polskie gatunki były bardziej dostosowane do warunków klimatycznych, a przy tym posiadały satysfakcjonujący potencjał plonowania. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze w latach 90-tych: Nawiko – 1991r., Aldana - 1992 r., Gaj w 1997r. W ostatnim czasie, z uwagi na wzrost zainteresowania uprawą soi w Europie oraz dążeniem krajów europejskich do uniezależnienia się od importu surowca z nasion GMO, europejskie hodowle bardzo intensywnie pracują nad udoskonaleniem odmian soi, w tym również tych dostosowanych do warunków panujących w Polsce.

Obecnie dostępne na naszym rynku odmiany soi, pomimo że w ogromnej większości pochodzą z zagranicznych hodowli, są w pełni przystosowane do panujących w naszym kraju warunków. Główne kryterium, według którego dokonujemy podziału odmian, to ich wczesność. I to właśnie dostosowanie wczesności odmiany (długość okresu wegetacji) do rejonu uprawy rolnik powinien wziąć na pierwszym miejscu pod uwagę, wybierając odmianę.

Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.